Stéphanie Hélène Swarth
1859-1941, Schrijfster
Stéphanie Hélène Swarth werd in Amsterdam geboren op 25 oktober 1859. Zij was het jongste kind van Eduard Swarth (1819-1895) en Maria Jacoba Heyblom (1822-1889). In 1894 huwde zij met de journalist Willem Frederik Lapidoth. In 1910 werd het huwelijk ontbonden. Hélène Swarth overleed op 20 juni 1941 te Velp (gemeente Rheden).
http://www.historici.nl/media/bwg/images/2/-035.jpg
Hélène Swarth, potloodtekening door J.C. Minkman, 1999

Werken

  * poëzie: Swarth publiceerde meer dan twintig poëziebundels. De belangrijkste zijn:
 • Blanke Duiven, Amsterdam z.j. [1895]
 • Blauwe Bloemen, Utrecht 1884
 • Eenzame Paden, Amsterdam 1916
 • Morgenrood, Amsterdam 1929
 • Passiebloemen, Amsterdam 1891
 • Sorella, nagelaten dichtbundel, Zwolle 1942
 • * proza:
 • Dagen, Amersfoort z.j.
 • Eenzamen, Amersfoort z.j.
 • Episoden, Amersfoort z.j.
 • Hermelijntje, Amsterdam z.j.
 • Kleine Schetsen, Amsterdam 1893
 • Schimmetje(serie een boek, no. 23), Rotterdam z.j.
 • * vertalingen:
 • De Chineesche Fluit, (H. Bethge), Amsterdam z.j.
 • De Nachten, (Alfred de Musset), Amsterdam z.j.
 • Portugeesche Sonnetten, (Elisabeth Barrett Browning), Amsterdam z.j.
 • Roemeensche Volksliederen en Balladen, (Hélène Vacaresco), Amsterdam z.j.

Literatuur

 • J. Brouwers, Hélène Swarth: Haar huwelijk met Frits Lapidoth 1894-1910, Amsterdam 1985
 • H. Liebaers, Hélène Swarths Zuidnederlandse jaren, Gent 1964
 • H. Liebaers, Hélène Swarth:Brieven aan Pol de Mont, Gent 1964
 • J.C. Minkman, De reconstructie van een liefdesgeschiedenis: Hélène Swarth (1859-1941), ongepubliceerde doctoraalscriptie Nederlands, Katholieke Universiteit Nijmegen, 1991
Judith C. Minkman
Uit: Biografisch Woordenboek Gelderland, deel 2, Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis. Redactie: dr J.A.E. Kuys (eindredactie), drs R.M. Kemperink, E. Pelzers en drs P.W. van Wissing. Verloren Hilversum, 2000, pagina's 98-101.