Colofon

Het Biografisch Woordenboek Gelderland verscheen in 6 delen in de periode 1998-2006, en werd uitgegeven door uitgeverij Verloren te Hilversum. De redactie bestond uit: C.A.M. Gietman, I.D. Jacobs, J.A.E. Kuys, R.M. Kemperink, E. Pelzers en P.W. van Wissing

De digitalisering vond plaats op initiatief van de redactie van het Biografisch Woordenboek van Gelderland met subsidie van de provincie Gelderland en met steun van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. De volgende personen werkten mee: